Запази час

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за защита на личните данни на деца

ИНФИНИОН ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Вашите лични данни

Предоставените ни от вас лични данни при попълване на електронните форми на сайта използваме единствено за изпълнение на заявената услуга.

Разкриване на вашите лични данни

ИНФИНИОН ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица освен в следните случаи:

  • когато е получил изричното писмено съгласие от Потребителя или неговия законен представител;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • когато сме задължени по закон да предоставим информацията.
Сподели
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin