Как да се предпазм от мръсния въздух през зимата

Във въздуха се носи усещане за пролет.

И всичко щеше да е толкова прекрасно, ако прекрасната зима не ни беше завещала и малко повече ненужни частици във въздуха. Не ги виждаме, но ги вдишваме; понякога ги усещаме и все по-често си мислим за тях.

Все повече хора говорят за проблеми, свързани със затруднено дишане, кашлица, която се активира след престой навън и други, не толкова изразени, но нежелани симптоми, обострящи се след зимата. Изправени сме пред един дългогодишен проблем, чието решение не търпи отлагане.

Наша е отговорността за всичко, което се случва около нас – за въздуха, който дишаме, за средата, в която живеят  децата ни.

Градската среда днес поставя все повече изпитания и въпросителни пред нас като родители, свързани най-вече със здравето на децата ни. Днес не само мегаполисите са засегнати, по-малките населени места също понасят последствията от индустриализацията и експанзията на вредни емисии. Екологичните показатели непрекъснато варират и нивата на замърсеност  се променят.

Съотношението в замърсяването на въздуха праз зимата и лятото е 10:1. Зимата поднася вредни емисии най-вече от отоплителните печки и камините. Изложени сме на замърсяването от трафика, емисиите от твърдо гориво и промишлените предприятия.

Краткотрайните пикове на замърсяване,причинени от смог и неблагоприятни климатични условия, се понасят различно.  Имунната система на децата е крехка и не може да отговаря адекватно на тези негативни промени. Белите дробове на децата нарастват в пъти до 6-годишна възраст. Броят на алвеолите от 24 милиона при раждане нараства до 257 милиона при възрастния човек. Ако малкото дете боледува често от кашлици, настинки и има чести проблеми с белите дробове, има риск дробовете да останат непълноценно развити. Деца, живеещи в силно замърсени райони между 8 и 10-годишна възраст имат с 10% по-малък обем на белите дробове.

Вредна емисия е и озонът. Оксидативно увреждане на белите дробове може да бъде предизвикано и от „двуликия озон“, образуващ се вследствие на фотохимични процеси в атмосферата, а при разпадотделя свободен  кислород, предизвикващ оксидативен стрес в организма.

Интензивното движение на децата навън предизвиква по-голямата вентилация на дробовете и вдишване на повече замърсен въздух. Децата, които са живели в по-замърсени райони, имат по-голяма склонност към белодробни заболявания.

Негативни последици може да има както след, така и преди раждане на детето. В пренатална възраст, ако майката е живяла в замърсена  екологична среда, е възможно да настъпят и по-сериозни увреждания, които да провокират някои когнитивни дисфункции.

Какво можеш да направиш извън дома – Бъди по-често сред природата, не извеждай децата си в час пик, следи информациите за вредни емисии, в силно замърсените дни не проветрявай жилището си, засади дръвче в района си, грижи се за по-добрата екологична среда, включи се в екоорганизация и помагай за изграждане на по-добра еко култура.

Какво можеш да направиш у дома – Днес все по-често се говори за екологична криза извън дома, а какво правиш у дома? Много от строителните материали имат вредно излъчване, следи за това; в дни на много силни емисии от замърсяване избягвай да проветряваш, избери екологично отопление, следи за влага, конденз, не суши дрехите в помещенията – влагата се увеличава до 30%, използвай йонизатори за въздух.

Бъди осъзнат и развивай екологичната култура в семейството.

А с последствията от зимата можете да се справите всички и при нас.

Когато морето е далеч

Сподели
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin