Какво са полените и как вредят на здравето ти без да осъзнаваш?

Какво са полените и как вредят на здравето ти без да осъзнаваш?

Поленозата се предизвиква от поленови зрънца, които се отделят само по време на цъфтеж и чиято роля е да носят мъжкия генетичен материал в природата. Ентомофилните полени са тези, които се пренасят от насекоми и само чрез директен контакт може да настъпи сенсибилизация (свръхчувствителност).

Continue reading →

Сподели
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin